IP-adressansökan

Här gör du en ansökan om publika / globala IP adresser som kan användas när du köper en Internettjänst från Telia som ger dig rätt till publika / globala IP adresser.

Du kan välja att ansöka om IP-version 4 eller 6. Om du behöver IP adresser för båda IP-versionerna måste du fylla i en förfrågan för varje version. Ett referensnummer kommer att genereras när du skickar in ansökan. Detta referensnummer måste bifogas din beställning av Internetaccess för att vi ska kunna behandla din IP-ansökan.

Status på tilldelade IP - adresser

Alla IP - adresser som tilldelats dig har status PA (Provider Aggregatable). Eftersom publika IPv4 - adresser är en begränsad resurs måste operatörerna vara restriktiva när det gäller att tilldela kunderna dessa i enlighet med RIPE's policyer.

Som innehavare av publika IP - adresser måste du vara medveten om följande:

  • Det tilldelade adressutrymmet måste återlämnas till Telia när anslutningen avslutas.
  • Adressutrymmet kan inte tas över av annan operatör eller annonseras i annat ASN.
  • Adressutrymmet kan inte användas, överföras eller ges bort till tredje part / annan organisation utan att en ny IP-ansökan erhålles från den nya juridiska personen.

Insamling av personlig data

  • För att tilldela och hantera resurser på Internet, så som publika IP-adresser behöver Telia samla in och dela personuppgifter i enlighet med RIPE's policyer.
  • Observera att det är innehavaren av de publika IP adresserna som ansvar för att alla personer, vars personuppgifter tillhandahålls Telia, är informerade om denna insamling och delning av data samt deras integritetsrelaterade rättigheter enligt gällande dataskyddslagar.
  • Det är innehavaren av de publika IP adressernas ansvar att vid var tid hålla kontaktuppgifterna uppdaterade.
  • Om du vill göra några uppdateringar relaterade till dina kontaktuppgifter kontakta din vanliga försäljningskanal hos Telia. Observera att minst en kontaktperson för de publika IP-adresserna måste tillhöra det företag som använder desamma.

Du kan ta del av vår detaljerade Integritetspolicy här.

För ansökan om PI-adresser, AS-nummer eller nät större än /48 (IPv6) kontakta säljare alternativt kundtjänst på 90 400.